PA 06/2021 + AAC UHF 2021, OK1ZHS

Víkend jsme trávili s kamarády v Horním Bradle, což je kousek od Spálavy, Vestce a také od Krásného - JN79UT, kam jsem nakonec vyrazil. 

Na závod mám asi 1.5 h, auto parkuji na kraji pole. Po zapnutí rádia ale zjišťuji, že na 70cm je tady velmi silné rušení, což se v minulosti s FT817 neprojevilo. Dva směry jsou ok, takže spojení se několik daří včetně S56P z JN76 a S59P z JN86. Pro delší DXy připojuji pastičku, bohužel nedávno vyměněný jack je o hlavičku kratší, takže CW padá. Čas se stejně pomalu chylí a já rychle balím a vyrážím na oběd do H. Bradla. Zde dosahuji rekordu v čekání na jídlo - celé 2 hodiny. 

 

Pásmo 70cm

 

Valid QSOs: 17
Sum of dist.: 2302 km
QRB/QSO: 135
ODX: S56P from JN76 at 359 km
RIG: 2W at 7 el. DK7ZB, FT790RII

  

Es na 2m 16.6. 2021 - OK1ADT

 Sporadika z dopoledne:

08:24 TA7OM KN80 FT8
08:35 EA4HJL IN80 FT8
09:09 EA1M IN53 FT8
09:32 EA1IT IN73 FT8
09:37 EA6SX JM19 FT8
09:51 EA5WU IM99 FT8
09:53 EA3GLE JN11 FT8
09:57 EB5GC IM97 FT8
10:00 EC5V IM98 FT8
10:09 EA3IFH JN11 FT8
10:16 EA1YV IN52 FT8     ODX 2097 km
10:19 EA7BHO IM87 FT8
10:21 EA3EA JN01 FT8


Podvečerní sporadika:

17:31 ea4lu 59 im68tv SSB   ODX  2156 km
17:37 ea4kd 59 in80bk SSB
17:43 ea1acp 59 in81qt SSB


16:06 F5JNX JN37  FT8

16:53 EC4TR IN80  FT8

16:56 EA4I IM68  FT8  ODX  2194 km

17:58 EA4GDA IM68  FT8

18:10 EA4BDL IM69  FT8


RIG: 50W IC-7100

Ant: 4x 10el. dualband

QTH: Pobežovice, JO80AC, 320 m. n. m.


Es na 2m 16.6. 2021

První část Es u mě trvala cca 40 minut, ale nebylo už koho dělat. Pak byl na pásmu chvíli klid. Po čase nacházím na 298 CW EA6SA z JM19, asi na 3. pokus se podařil zalogovat. Druhá část Es do EA6 a EA5 byla plná QSB. Bohužel jsem se nedovolal na EA7JUR z IM87. 

Večer se to opět otevřelo do EA, stihám posledních 10 minut, po urputném boji loguji EA4LU z IM68. Hrd  F2CT. Opět silné QSB a měl jsem problém se dovolat.

 

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT-897
QTH: OK1KUR, Prague 6 - Dejvice, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.

 

 


 
0901 144 SSB EB1A IN53TF
0905 144 SSB EA1JM IN70JV #
0909 144 SSB EA2AGZ IN91DV
0913 144 SSB F6GRA JN04DB #
0915 144 SSB EA2TZ IN83WE #
0917 144 SSB EA2AWD IN93CI
0955 144 CW EA6SA JM19
1007 144 SSB EA6AAU JM19JK
1013 144 SSB EA5ZJ IM98TU
1023 144 SSB EA5AJX IM98KU

 

1746 144 SSB EA4LU IM68TV