Vánoční závod 2015, OK1ZHS

Dnes jsem z Pardubic rozdal pár bodů v druhé etapě Vánočního závodu. Pásmo bylo vcelku bez rušení, nicméně krom několika OM a jednoho SP jsem žádné delší stanice neslyšel.

Valid QSOs: 37
Sum of dist.: 3647 km
QRB/QSO: 98
ODX: OM5CC from JN98 at 303 km

RIG: 20W at rest of 1WL Yagi
QTH: Pardubice, JO70VA, 220 m asl., 25 m agl. 

Aurora 20.12. 2015

Dnes jsem po 9 měsicích zastihl použitelnou auroru. V Pardubicích už nemám PA, takže jsem stanice dráždil jen s cca 20W na staré 1WL Yagi. Prvního slyším DK2OY z JO44, který občas hýbe s-metrem. Po chvíli se na něj dovolávám a dále nacházím Kjella SM7GVF z JO77, ten burácí až 59A. Po šňůře UA stanic se mi daří prorazit. Naposledy jsem z Pardubic pracoval via AU v roce 2005.
Hrd: DH8BQA, OZ1BUR, OZ1BEF, LY2LE, OZ1FDH, SP2QBQ ...

RIG: 20W at rest of 1WL Yagi
QTH: Pardubice, JO70VA, 220 m asl., 25 m agl.


 DK2OY via AU
Pro rychlou úpravu videí se mi osvědčil tento online converter: http://video.online-convert.com/

RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA
RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA
Školu nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍN JE VE DNECH 16. 4. 2015, nástup do 1730 hodin, do 21. 4. 2015,
složení zkoušek a oběd.
Přednášky budou denně od pátku do pondělí od 800 do 1600 hodin.
V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici.
V úterý od 900 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ.
Přednášet budou:
·  předpisy a provoz: Vráťa OK1KT
·  technika: Vašek OK1MWA
·  antény a šíření: Václav OK1VD
·  praktický provoz na stanici: Ivan OK1MOW, operátoři OK1OHK
Všichni lektoři Vám jistě rádi zodpoví jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.
Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.
Poplatek za kurz je stanoven:
·  poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK                           480,- Kč
·  poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let               620,- Kč
·  poplatek účastníka                                                           920,- Kč
Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.
Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM.
Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 420,- Kč/ 1 den.
Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz/cz/
Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.
Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.
Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.
Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.
Kontaktní osoby:
·Vedoucí RŠ: Ivan Kohout, OK1MOW, 606 427 608, e-mail: ok1mow at centrum.cz
·Organizační záležitosti: Vojtěch Horák, OK1ZHV, 777 758 440, e-mail: v.horak at barak.cz, ok1zhv at email.cz
Sledujte naše stránky, další informace budou průběžně doplňovány. http://ok1ohk.barak.cz/?kurz
Minimální počet účastníku školy je 15 osob. Na zkoušky je počet účastníků max. 30. Zájemci, kteří se nezúčastní kurzu a zúčastní se pouze zkoušek, uhradí 300,- Kč pořadateli.

Přihlášky budou k dispozici na stránkách radioklubu OK1OHK koncem ledna 2016.

41. Radioamatérské setkání Tatry 2015, Poprad

V Tatrách jsme nemohli chybět ani letos. V pátek 20.11. vyrážíme z Pardubic do OM ve složení: Saša 1RS, Ondra 1CDJ, já 1ZHS a Zdeněk 3BAZ. Jirka 2LOL měl bohužel pracovní povinnosti, tak letos nejel. Do auta zakupujeme něco ostřejšího, tudíž nám cesta pěkne ubíhá. Do Popradu přijíždíme v době, kdy je večeře v plném proudu a vítáme se s dalšími členy naší "pardubické" sekce: Janou (YL 1CDK), Bobem 1CDK, Mischell (YL 1ELA), Martinem 1ELA a Ivanem 1TPW, který v Tatrách volně navázal na pracovní cestu.
Po večeři se část týmu přesunuje do hotelového baru, kde je standardně mizerná obshluha a hnusné pivo. Zdenda si navíc pohrává s myšlenkou, že by se něčím dorazil. Nicméně číšník nás navštívil jen jednou a poté se již neukázal. Se Zdeňkem se přesouváme naproti do malé hospůdky. Zde jsme již vcelku spokojeni. Hospůdka bohužel o půlnoci zavírá a tak se jdeme dounavit do Satelu na diskotéku. 
Ráno mám trochu unavenou mysl, ale i tak stíhám snídani a vrhám se do víru burzy. Odpoledne probíhá velmi podobně jako v předchozích letech. Začínáme návštěvou místní vynikající cukrárny a končíme společenským večerem s tombolu. Náš stůl získal opět nemálé množství cen. Zdenda si liboval, jelikož vyhrál skládací 4 el. DK7ZB z Hamshopu a má konečně na co vysílat. Je zajímavé, že pokaždé, když někoho vezmu do Tater, tak vyhraje anténu. Příští rok si cestu se mnou zamluvila Saša. Stejně se ale asi svezeme s Ondrou :-)

 Společenský večer

Tropo podmínky od 2.12. 2015

Hepburn naznačoval, že by dnes mohly začít podmínky do F a s trochou štěstí i do EA. Kolem 13. jsem se na skok zastavil v klubu, ale nic jsem neslyšel. Po 17. to bylo již lepší a po několika pokusech loguji F8GGD z IN95, což je pro mě nový #. F8GGD produkoval několik hodin solidní stabilní signál. Pak prošel ještě F6GYH z JN27.

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT897
RIG 70cm: 80W at 8 el. DK7ZB, FT897
QTH: Prague 6 - Dejvice, OK1KUR, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.