Zimní QRP závod 2017, OK1KUR

Na zimní QRP závod jsme se vypravili z Pardubic ve složení Dan 1TDO, Jirka 2LOL a já - 1ZHS. Stanovište pro závod vybíral Dan a nakonec se rozhodl pro Krásné - JN79UT, které je vzdušnou čarou kousek od Spálavy a je snadno dostupné po silnici.
Z Pardubic vyrážíme vcelku s předstihem kolem 08:20 a kolem deváté jsme na kótě. Přemýšlíme kam zaparkovat vůz, jelikož parkoviště blízko vysílače je hojně využíváno běžkaři. Nakonec parkujeme přímo na kraji silnice a ihned se pouštíme do stavby pracoviště. Závod rozjíždím já na 70 cm a je to standardní boj o každé spojení. Dvoumetr začíná trochu radostněji, ale asi po 40 minutách přísun stanic rovněž upadá. Na chatu domlouváme alespoň nějaké DL a také HG1DRD z JN86 se daří. V průběhu závodu se na kus řeči zastavil Lukáš 1MHW se synkem a též jeden z parkujících běžkařů byl radioamatér, ale nechtěl být v článku zvěčněn :-D
70 cm pásmo končíme s 22 QSO a 2 m se 45 QSO. Akce to byla jako vždy vynikající a vysílač Krásné nás potěšil tím, že příliš nerušil :-)

Pásmo 2m

Valid QSOs: 45
Sum of dist.: 5307 km
QRB/QSO: 117
ODX: DL3YEE from JO50LX at 361 km
RIG: 10W at 4 el. Yagi, FT897Jirka 2LOL, Dan 1TDO a Jan ZHS

Pásmo 70cm

Valid QSOs: 22
Sum of dist.: 1993 km
QRB/QSO: 90
ODX: DH3NAN from JO50NC at 330 km
RIG: 10W at 5 el. Yagi, FT897
Zdroj energie pro rádio i operatéry

HAM školaRADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA
Školu nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.
TERMÍN JE VE DNECH 20. 4. 2017, nástup do 1730 hodin, do 25. 4. 2017,
složení zkoušek a oběd.
Přednášky budou denně od pátku do pondělí od 800 do 1600 hodin.
V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici.
V úterý od 900 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ.
Přednášet budou:
·  předpisy a provoz: Vráťa OK1KT
·  technika: Vašek OK1MWA
·  antény a šíření: Václav OK1VD
·  praktický provoz na stanici: Ivan OK1MOW, operátoři OK1OHK
Všichni lektoři Vám jistě rádi zodpoví jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.
Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.
Poplatek za kurz je stanoven:
·        poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK                              550,- Kč
·        poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let                  650,- Kč
·        poplatek účastníka                                                           1 000,- Kč
Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.
Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM.
Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 400,- Kč/ 1 den.
Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz/cz/
Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.
Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.
Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.
Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.
Kontaktní osoby:
·Vedoucí RŠ: Ivan Kohout, OK1MOW, 606 427 608, e-mail: ok1mow at centrum.cz
·Organizační záležitosti: Vojtěch Horák, OK1ZHV, 777 758 440, e-mail: v.horak at barak.cz, ok1zhv at email.cz
Sledujte naše stránky, další informace budou průběžně doplňovány. http://ok1ohk.barak.cz/?kurz
Elektronické přihlašování bude zahájeno v měsíci únoru 2017.
Minimální počet účastníku školy je 15 osob. Na zkoušky je počet účastníků max. 30. Zájemci, kteří se nezúčastní kurzu a zúčastní se pouze zkoušek, uhradí 300,- Kč pořadateli.