Provozní aktiv, leden 2012

Minulý víkend jsem se rozhodl, že po delší době odjedu vcelku poctivě Provozní aktiv. Původní plán byl odjet 2m i 70cm. Nicméně se svou výbavou zrovna nepatřím mezi big gun a podmínky během závodu nebyly z nejlepších. Přibližně po 1.5h strávené na 2m se presouvám na 70cm s tím, že už zde zůstanu do konce závodu.
Boj o násobiče je dost neúprosný, jelikož většina stanic na KST nereaguje a mých 15W pileup DL stanic nevyvolá. Na pásmu nacházím DH3NAN z JO50, tak se mně mírně zlepšuje nálada. Dále se daří sked s Palem OM5CM z JN98 a s Reném DL6NAA z JO50. Reného stanice skromností zrovna nevyniká, takže použití yagi na mé straně je takřka luxus. Bohužel čtverce JN69, JO60, JN89 apod. jsou asi na závodní dovolené. V posledních 15 minutách závodu ještě dělám SO9A z JN99 a OL1B z JO80. Tím je závod uzavřen. Celkové skore se zastavilo na 21QSO, 6 násobičích a 342 bodech.


Radioamatérská škola 2012

Školu nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍN JE VE DNECH 27. 4. 2012, nástup večer, do 2. 5. 2012, složení zkoušek a oběd.
Přednášky budou denně v sobotu, neděli, pondělí a úterý od 8,00 do 17,00 hodin.
V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici.
Ve středu od 8,00 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ.
Přednášet budou:
• předpisy a provoz: Vráťa OK1KT
• technika: Vašek OK1MWA
• antény a šíření: Václav OK1VD
• praktický provoz na stanici: Ivan OK1MOW, operátoři OK1OHK
Všichni lektoři Vám jistě rádi zodpoví jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.
Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.
Poplatek za kurz je stanoven:
• poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK 450,- Kč
• poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let 600,- Kč
• poplatek účastníka 850,- Kč
Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.
Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM.
Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 420,- Kč/ 1 den.
Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz/cz/
Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.
Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.
Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.
Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.
Kontaktní osoby:
• Vedoucí RŠ: Ivan Kohout, OK1MOW, 606 427 608, e-mail: ok1mow at centrum.cz
• Organizační záležitosti: Vojtěch Horák, OK1ZHV, 777 758 440, e-mail: v.horak at barak.cz, ok1zhv at email.cz
Sledujte naše stránky, další informace budou průběžně doplňovány. http://ok1ohk.barak.cz/?kurz
Minimální počet účastníku školy je 15 osob. Na zkoušky je počet účastníků max. 30. Poplatek, pro organizátora, za vykonání zkoušky je stanoven na 300,- Kč.

Vojta OK1ZHV

Mistrovství republiky v radioelektronice 2012

Stejně jako v minulých třiceti čtyřech letech i v roce 2012 bude probíhat Mistrovství dětí a mládeže České republiky v radioelektronice. Tuto technickou soutěž vyhlašuje občanské sdružení Český radioklub Praha a organizuje ji ve spolupráci s dalšími subjekty.
V roce 2012 bude soutěž probíhat v jednotlivých postupových kolech.
Školní a okresní kola, termín březen 2012.
Krajská kola, termín duben 2012.
Postupující z krajských kol se sejdou na Mistrovství ČR 18. až 20. května 2012.
Organizátorem 35. ročníku Mistrovství dětí a mládeže České republiky v radioelektronice je Dům dětí a mládeže Hradec Králové.
Platí propozice schválené Radu ČRK od 1. 1. 2010. Propozice najdete na http://www.crk.cz/CZ/SOUTDETIRADIOC (konec stránky) nebo je každému, kdo si požádá, zašlu v elektronické podobě. Kontaktní osoba pro Mistrovství České republiky je Vladislav Zubr OK1IVZ.

Bližší informace každému podají i organizátoři krajských postupových kol:

Stanice techniků František Pechlát Pod Juliskou 2 160 00 Praha 6
DDM Zdeněk Šrámek U zimního stadionu 1 370 00 České Budějovice
Stanice techniků Martin Moravec SVČ DM 301 24 Plzeň
Sady pětatřicátníků 3
Radioklub lázeňského města Karlovy Vary
OK1KVK Sedlecká 5 360 10 Karlovy Vary
DDM Bílina Eva Klasová Havířská 10 148 01 Bílina
YMCA Liberec (areál TUL-budova E) Studentská 1292/4 460 01 Liberec
DDM Vladislav Zubr Rautenkrancova 1241 500 03 Hradec Králové
DDM Alfa Ondřej Koloničný Družby 334 530 09 Pardubice
DDM Roman Chelík Brněnská 7 682 01 Vyškov
DDM Karel Vrtěl Tř. 17. listopadu 47 771 74 Olomouc
RK OK2KYZ P. O. Box 87 741 01 Nový Jičín.

K výše uvedeným lze přidat velké množství radioklubů, radioamatérů a nadšenců, kteří se k mládeži pobíhající s pájkou po dílně nějakým vhodným způsobem hlásí.Vojtěch Horák OK1ZHV
vedoucí pracovní skupiny pro mládež a začínající