Mistrovství České republiky - Soutěže dětí a mládeže v radioelektroniceDům dětí a mládeže v Hradci Králové
a
Český radioklub Praha z. s.

     PROPOZICE

Mistrovství České republiky
Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice

HRADEC KRÁLOVÉ
2. - 4. června 2017
Vyhlašovatelé:
Český radioklub

Garant soutěže:
Český radioklub

Pořadatel:
Dům dětí a mládeže v Hradci Králové
Radioklub OK1 OHK Hradec Králové

Organizační štáb:
Vojtěch Horák, OK1ZHV             ředitel soutěže
Vladislav Zubr, OK1IVZ               tajemník soutěže
Jaroslav Winkler, OK1AOU         hlavní rozhodčí
Radek Dostál, OK2PXW               rozhodčí
Jiří Bahounek, OK2PBL                rozhodčí
Svatoslav Bednář, OK1TAM        rozhodčí
Jaroslav Schürrer   OK1SCJ         rozhodčí
Ondřej Koloničný, OK1CDJ         rozhodčí
Petr Michalík                                 rozhodčí
Jaromír Šikl, OK1MJS                  technické zajištění
František Chytráček, OK1XFC     technické zajištění
Martin Struna OK1FMS                 technické zajištění

Kategorie:
Ž1    mladší žáci             do 12 let
Ž2    starší žáci               13 - 16 let
M    mládež                    17 - 19 let
Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození.


Nominace:
Soutěžící jsou nominováni na základě výsledků oblastních kol soutěže. Do Mistrovství republiky postupují soutěžící, kteří se umístili na prvním místě v každé kategorii. Doprovod oblastního družstva tvoří jedna dospělá osoba, která zodpovídá za soutěžící svého družstva po celou dobu mistrovství včetně dopravy.

Pravidla:
Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice. Pravidla a metodické pokyny, vydané Českým radioklubem platných od 1. ledna 2010.

Soutěžní disciplíny:
1. Soutěžní výrobek (stavba zadaného výrobku).
2. Teoretické znalosti (odborný test).
3. Dovezený výrobek.

Pojištění:
Účastníci nejsou pojištěni žádnou hromadnou úrazovou pojistkou.

Refundace:
Refundace mezd nebude poskytnuta.

Ceny:
První tři soutěžící v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.

Ubytování a stravování:
SPŠ, SOŠ A SOU, Hradební 1029, Hradec Králové, 500 03. Stravování začíná v pátek 2. června 2017 večeří a končí v neděli 
4. června 2017 snídaní (nebo v sobotu večeří pro družstva, která odjíždějí v sobotu a uvedou tuto skutečnost na přihlášce).Vybavení soutěžících:
přezůvky
psací potřeby
pracovní nástroje (páječka, cín, kleště, měřící přístroj
a další dle uvážení)
průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

Cestovné:
Cestovné bude soutěžícím a vedoucím družstev proplaceno na místě na základě předložení jízdenky. Použije-li účastník k cestě osobní automobil, bude uhrazeno jízdné ve výši hromadné dopravy pouze řidiči.

Doprava na místo soutěže:
Od hlavního nádraží ČD trolejbusem č. 2, výstup na zastávce Zimní stadion (od nádraží 6. zastávka). Odtud přejdete silnici a přes parčík dojdete k DDM - cca 200 m.

Přihlášky a informace:
Dům dětí a mládeže
Vojtěch Horák
Rautenkrancova 1241
500 03 Hradec Králové

( 495 514 531 - 3
mobil: 777 758 440
fax: 495 511 208
e-mail: v.horak@barak.cz

Přihlášky zasílejte do 10 května 2017.

Časový program:
Pátek 2. června 2017
do 15.00          příjezd do DDM
15.00 - 16.00 prezentace, odevzdání domácího výrobku
16.30               ubytování
17.30 – 18.30  odborný test
18.30 – 19.30  večeře
20.00               Slavnostní zahájení
20.30               zasedání komise rozhodčích

Sobota 3. června 2017
7.30                 budíček
8.00 - 8.45      snídaně
9.00 - 13.00    stavba soutěžního výrobku
13.00 - 14.00 oběd
14.00 - 17.00 doprovodný program
17.30               Slavnostní vyhlášení výsledků
18.30 - 19.00 večeře
19.15               odjezd - volno

Neděle 4. června 2017
7.30                 budíček
8.00 - 8.45      snídaně
9.00 - 12.00    odjezd domůVelikonoční závod 2017, OK1ZHS

V letošním Velikonoční závodě jsem body rozdával z Pardubic. Počasí bylo typicky dubnové a tudíž i aktivita stanic nebyla nic moc. Ze začátku závodu zkouším DL6YBF z JO31, který tady většinou prochází pěkně. Nicméně nyní je v únicích a na rychlé spojení to není. Nakonec se mi žádné delší spojení nepodařilo, stále točím jen z balkonu od západu po východ. 

Valid QSOs: 25
Sum of dist.: 1748 km
QRB/QSO: 70
ODX: DG0VOG from JO60 at 195 km

RIG 2m: TR-751A, 100W at 4 el. DK7ZB
QTH:
Pardubice, JO70VA, 220 m asl., 40 m agl. 

 

1. Subreg. 2017, OK1ZHS, REPORT 2m

Závod jsem odejel z Nové Vsi nad Popelkou. K rádiu jsem se dostal o něco častěji než obvykle, jelikož syn Štěpánek si užíval plnými doušky babičku, kterou tak často nevidí.
Spojení byla dost vydřená, ale dobře jsem se odreagoval. Kupř. na OE1W jsem se dovolal až v posledních 2 minutách závodu. Opravdu silný signál generovali pánové DA0FF z JO40. Nejsem asi jediný, kdo si posteskne, že na sever stanice směrují málokdy.


Valid QSOs: 71
Sum of dist.: 10613 km
QRB/QSO: 149
ODX: S59P from JN86AO at 439 km
RIG 2m: TR-751A, 25W at 2 el. DK7ZB

QTH: Nová Ves nad Popelkou, JO70QM, 430 m asl., 5 m agl. 


Zimní QRP závod 2017, OK1KUR

Na zimní QRP závod jsme se vypravili z Pardubic ve složení Dan 1TDO, Jirka 2LOL a já - 1ZHS. Stanovište pro závod vybíral Dan a nakonec se rozhodl pro Krásné - JN79UT, které je vzdušnou čarou kousek od Spálavy a je snadno dostupné po silnici.
Z Pardubic vyrážíme vcelku s předstihem kolem 08:20 a kolem deváté jsme na kótě. Přemýšlíme kam zaparkovat vůz, jelikož parkoviště blízko vysílače je hojně využíváno běžkaři. Nakonec parkujeme přímo na kraji silnice a ihned se pouštíme do stavby pracoviště. Závod rozjíždím já na 70 cm a je to standardní boj o každé spojení. Dvoumetr začíná trochu radostněji, ale asi po 40 minutách přísun stanic rovněž upadá. Na chatu domlouváme alespoň nějaké DL a také HG1DRD z JN86 se daří. V průběhu závodu se na kus řeči zastavil Lukáš 1MHW se synkem a též jeden z parkujících běžkařů byl radioamatér, ale nechtěl být v článku zvěčněn :-D
70 cm pásmo končíme s 22 QSO a 2 m se 45 QSO. Akce to byla jako vždy vynikající a vysílač Krásné nás potěšil tím, že příliš nerušil :-)

Pásmo 2m

Valid QSOs: 45
Sum of dist.: 5307 km
QRB/QSO: 117
ODX: DL3YEE from JO50LX at 361 km
RIG: 10W at 4 el. Yagi, FT897Jirka 2LOL, Dan 1TDO a Jan ZHS

Pásmo 70cm

Valid QSOs: 22
Sum of dist.: 1993 km
QRB/QSO: 90
ODX: DH3NAN from JO50NC at 330 km
RIG: 10W at 5 el. Yagi, FT897
Zdroj energie pro rádio i operatéry

HAM školaRADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA
Školu nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.
TERMÍN JE VE DNECH 20. 4. 2017, nástup do 1730 hodin, do 25. 4. 2017,
složení zkoušek a oběd.
Přednášky budou denně od pátku do pondělí od 800 do 1600 hodin.
V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici.
V úterý od 900 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ.
Přednášet budou:
·  předpisy a provoz: Vráťa OK1KT
·  technika: Vašek OK1MWA
·  antény a šíření: Václav OK1VD
·  praktický provoz na stanici: Ivan OK1MOW, operátoři OK1OHK
Všichni lektoři Vám jistě rádi zodpoví jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.
Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.
Poplatek za kurz je stanoven:
·        poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK                              550,- Kč
·        poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let                  650,- Kč
·        poplatek účastníka                                                           1 000,- Kč
Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.
Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM.
Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 400,- Kč/ 1 den.
Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz/cz/
Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.
Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.
Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.
Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.
Kontaktní osoby:
·Vedoucí RŠ: Ivan Kohout, OK1MOW, 606 427 608, e-mail: ok1mow at centrum.cz
·Organizační záležitosti: Vojtěch Horák, OK1ZHV, 777 758 440, e-mail: v.horak at barak.cz, ok1zhv at email.cz
Sledujte naše stránky, další informace budou průběžně doplňovány. http://ok1ohk.barak.cz/?kurz
Elektronické přihlašování bude zahájeno v měsíci únoru 2017.
Minimální počet účastníku školy je 15 osob. Na zkoušky je počet účastníků max. 30. Zájemci, kteří se nezúčastní kurzu a zúčastní se pouze zkoušek, uhradí 300,- Kč pořadateli.