Diplom BARIUM 70

Něco z historie…

Po okupaci Československa Německem 15. 3. 1939 musela naše vláda v Londýně řešit otázku spojení s vlastí. Bylo třeba nejen získat zpravodajské informace z domova, ale také vydávat pokyny pro organizaci odporu proti okupantům. Z příslušníků naší armády ve Velké Británii byly proto sestaveny a vycvičeny zvláštní skupiny určené pro vysazení v okupované vlasti.
Jejich úkoly byly zpravodajské, organizační a v neposlední řadě také spojovací.
Jednou z těch úspěšných byla skupina Barium. V noci z 3. na 4. duben 1944 seskočili ve východních Čechách její členové:velitel npor. Šandera, šifrant čet. Býček a radiotelegrafista čet. asp. Žižka s rádiovou stanicí Marta.
Barium se uchytilo na Hradecku, kde navázalo kontakty se zbytky odbojových skupin a nové organizace vytvořilo. Parašutisté získávali významné zpravodajské materiály, připravili plochy vhodné pro shozy zbraní a rádiem je oznámili do Británie. Žižka vedl intenzivní radiový provoz do doby, než byla skupina zradou odhalena a organizace rozbita. Potom i s velitelem zmizeli ve spolehlivém úkrytu, ale nerezignovali. Žižka přestal vysílat a byl po dobu dvou měsíců jen na příjmu. Začátkem ledna 1945 se Londýnu znovu ozval a sdělil důvody svého mlčení. Nevěděl ale, že gestapo vysílání z Británie pro Martu odposlouchává. To spolu se zradou zatčeného parašutisty z jiné skupiny způsobilo katastrofu. Šandera se při zatýkání postřelil a na následky zranění zemřel. Žižka, kterého zatkli, se dobrovolně vzdal života, když byl gestapem nucen vést zpravodajskou hru s Londýnem. Býčkovi se podařilo zmizet k partyzánům.
Skupinu „Barium“ vybavil zpravodajský odbor dvěma spojovacími soupravami.
1)      českým vysílačem Šimandl a přijímačem Mark V.
2)      vysílačem – přijímačem Mark V.
Šimandl byl samostatný telegrafní vysílač o výkonu 80W řízený krystalem a pracující v rozsahu 3 – 18 MHz. Určitou nevýhodou bylo napájení ze sítě 110/220 V.  
Mark V. byl samostatně laditelný vysílač – přijímač pracující v rozsahu 3-15MHz napájený ze sítě 110/220V.Vysílač telegrafní krystalem řízený o výkonu 25W. Přijímač plynule laditelný s výměnnými cívkami pro dvě pásma.
K 70. výročí vysazení skupiny Barium vydává radioklub OK1OHK diplom „Barium 70“.
Kromě připomenutí činů parašutistů a jejich spolupracovníků si klade za cíl propagaci amatérského vysílání i jednoduchými prostředky a telegrafií.

Podmínky diplomu Barium 70

·         Do diplomu jsou platná spojení navázaná od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2019
            Bodování pro žadatele z OK:
QSO se stanicí pracující z okresů: FHB, FHK, FJI, FNA, FPA, FRK, FSE, FSV,FTR, FOU – 1bod
QSO se stanicí OK1TAM, OK1SCJ, OK2PBL – 1 bod
QSO se stanicí z Velké Británie (včetně GD, GI, GM, GU, GW) – 2 body
QSO se stanicí OK7OBA                    – 3 body
QSO se stanicí OK7BAR                    – 3 body
QSO se stanicí OK6BAR                    – 3 body
QSO se stanicí OK2BAR                    – 3 body
  • Bodování pro žadatele mimo OK:
QSO s libovolnou OK stanicí             – 2 body
QSO se stanicí OK7OBA                    – 3 body
QSO se stanicí OK7BAR                    – 3 body
QSO se stanicí OK6BAR                    – 3 body
QSO se stanicí OK2BAR                    – 3 body
Pro CW QSO se počet bodů za spojení násobí dvěma.
  • V jednom dni je možno s jednou stanicí navázat max. 1 QSO na jednom pásmu a jedním druhem provozu
  • Do diplomu lze započítat spojení ze závodů, neplatí však spojení přes převaděče.
  • Pro získání diplomu je třeba alespoň 70 bodů. U žadatelů mladších 18 let alespoň 35 bodů
  • Za stejných podmínek mohou diplom získat i posluchači.
  • Žádost o diplom musí obsahovat výpis z deníku a čestné prohlášení o dodržení podmínek diplomu a povolovacích podmínkách dané země.
  • Cena diplomu pro OK, OM je 200,- Kč, mimo OK, OM 10 € nebo 10 $ 
  • Elektronický diplom je vydáván zdarma 
Diplomový manažerVojtěch Horák, OK1ZHV
mail + telok1zhv(at)email.cz, +420 495 514 531-3
adresa: Vojtěch Horák, DDM, Rautenkrancova 1241, 500 03, Hradec Králové 

Zimní QRP závod 2014 za OK1KCI - už s mapami


Na radu Edy OK2NJE jsme se rozhodli vyrazit letos na zimní vysílání na Karlštejn. Nejedná se však o vyhlášený hrad ve středních Čechách, nýbrž o lovecký zámeček postavený kýmsi z rodu Kinských.


hlavní brána

zámeček v pozadí


Zámeček a stejnojmenná osada se nalézá na hranici Pardubického kraje a Vysočiny. A tím končím s vlastivědou.
V neděli ráno nakládáme zbývající propriety, které jsem nestihl naložit večer a vyrážíme směr výše jmenované místo v počtu tří nadšenců, jmenovitě Martin OK1ELA, synek Jenda a já, tedy Pavel OK1ADT.
Při průjezdu Chrastí přistupuje ještě Honza - zatím bez značky.
Cestou konstatujeme, že počasí není nic moc, ale hlavně, že už tak nefouká. Nicméně po příjezdu na kopec tento názor hromadně přehodnocujeme. No nic. Hurá do stavby systému. Asi pětimetrová anténa na 70cm je kompletní a zbývá tedy složit anténu na 2m. Anténu? - zhruba dvanácti metrová příšera. Připojit kabely a připevnit stožár s rotátorem k zahrádce automobilu. Vítr však fučí, fučí a fučí. Ještě systém zvednout do výšky. Výkyv ustrojeného stožárku je děsivý. Nebudeme se bát vlka nic...

Ještě připravit  pracoviště - rádio, počítadlo, rotátor, internet, mikrofon... a safra, kde je ta sendungfošna.

... kde asi může být? Přeci od léta za sedačkou...

sendugfošna v akci

Sláva. Dvě minuty před začátkem a vše funkční. Tedy téměř vše. Nejprve zlobí deník a v tom větru rotátor odmítá robotu. Přes chat se moc nedaří, buď domluva či samotná spojení. Podmínky také nepřejí, neboť z Bavorska není letos téměř nic slyšet. Dvoumetr táhne o něco lépe a i stanic je zde o něco více.


to je jen větříček

vysmátý tým OK1KCI


a balíme


Čert však zase nespí a počítače svéhlavý jsou. Asi půl hodiny před koncem se cosi přihodilo s LCDéčkem laptopu a navíc autobaterie se nechává slyšet s dotazem, zda budeme chtít ještě nastartovat vůz? Konec vysílání a předčasně balíme. Demontáž jde celkem rychle, navíc ustalo povětří. Ve dvě hodiny naše banda hladovců mává Karlštejnu a zimní přirodě na rozloučenou. Tak zas někdy příště, třeba za rok...


Ještě rekapitulace:

Pásmo 2m
Valid QSOs: 38
ODX: DL6SFB/P 583km
RIG: 10W at 15 el. Yagi, IC9100

Pásmo 70cm
Valid QSOs: 29
ODX:  DK0NA 323km
RIG: 10W at 22 el. Yagi, IC9100

Tento článek vznikl za kritické DIApomoci OK1ZHS.

Interní sdělení: doktore souhlasím...

\

Zimní QRP závod 2014, OK1KUR

Loni jsme venkovní vysílání zlehka otestovali a letos jsme si řekli, že zkusíme někde od Prahy odjet zimní QRP. Bylo nutné pořídit novou anténu. Na stavbu nebyl čas, takže po krátkém bloumání jsem u Jirky OK5IM objednal dualband 4/5 el. 2m/70cm DK7ZB. Anténa dorazila ještě před závodem. Se Zdeňkem 3BAZ a Jirkou 2LOL jsme si udělali pracovní večer, kde jsme zhodnotili použitelná zařízení a vyrobili nový kabel, 10m RF240. 
Poslední schůze OK1KCI přinesla pro mě důležitou informaci o účinnosti koncového stupně FT897 na 2m a 70cm, tudíž pořádný akumulátor byl nutností. Další neznámou byla kóta. Po krátke výměně sms s Mílou 1VUM, padla volba opět na Točnou JN79FX, kde nepotřebujeme kotvení k našemu improvisovanému stožáru tvořeného rybářským bičem.
Na závod vyrážíme v 0815 z Dejvic ve složení: 1ZHS, 2LOL a 3BAZ. Na Točné jsme před 9. a pouštíme se do stavby pracoviště. Napájení na 70cm řešíme přímo z automobilového aku s tím, že během první etapy nestartujeme, abychom splnili podmínky závodu. Dvoumetr již zvládnou naše gelovky.
Přísun stanic není zrovna největší, ale lepší než nic. Na 70cm se na cw daří ODX DL8DAU z JO40, necelých 400km. U rádia se postupně střídáme a první etapa rychle uteče. Rozjíždíme dvoumetr, který ale vypadá, jakoby ho někdo vypnul. Zkoušíme i nějaké skedy na KST, daří se SP1JNY z JO73, 390km, pak ODX DG7TG z JO43, 550km. Na konci ještě udoláváme DL3IAS z JN49, 443km. Na výzvu přišlo i několik delších DL stanic, což se zase tak často v minulosti nestávalo. Nicméně jsme o dost blíž k DL třeba oproti roku 2011
Celkou akci hodnotíme velmi positivně a s klukama již plánujeme na tento rok další podobné výlety.

vlevo: 3BAZ, 1ZHS, skládání antény, vpravo: vztyčení padesátižáru


nahoře: 2LOL, dole: 3BAZ, pracoviště je komplet
   
Pásmo 2m

Valid QSOs: 55
Sum of dist.: 6975 km
QRB/QSO: 127
ODX: DG7TG from JO43SV at 551 km
RIG: 10W at 4 el. Yagi, FT897 
Pásmo 70cm  

Valid QSOs: 35
Sum of dist.: 3106 km
QRB/QSO: 89
ODX: DL8DAU from JO40ME at 388 km

RIG: 10W at 5 el. Yagi, FT897