Diplom BARIUM 70

Něco z historie…

Po okupaci Československa Německem 15. 3. 1939 musela naše vláda v Londýně řešit otázku spojení s vlastí. Bylo třeba nejen získat zpravodajské informace z domova, ale také vydávat pokyny pro organizaci odporu proti okupantům. Z příslušníků naší armády ve Velké Británii byly proto sestaveny a vycvičeny zvláštní skupiny určené pro vysazení v okupované vlasti.
Jejich úkoly byly zpravodajské, organizační a v neposlední řadě také spojovací.
Jednou z těch úspěšných byla skupina Barium. V noci z 3. na 4. duben 1944 seskočili ve východních Čechách její členové:velitel npor. Šandera, šifrant čet. Býček a radiotelegrafista čet. asp. Žižka s rádiovou stanicí Marta.
Barium se uchytilo na Hradecku, kde navázalo kontakty se zbytky odbojových skupin a nové organizace vytvořilo. Parašutisté získávali významné zpravodajské materiály, připravili plochy vhodné pro shozy zbraní a rádiem je oznámili do Británie. Žižka vedl intenzivní radiový provoz do doby, než byla skupina zradou odhalena a organizace rozbita. Potom i s velitelem zmizeli ve spolehlivém úkrytu, ale nerezignovali. Žižka přestal vysílat a byl po dobu dvou měsíců jen na příjmu. Začátkem ledna 1945 se Londýnu znovu ozval a sdělil důvody svého mlčení. Nevěděl ale, že gestapo vysílání z Británie pro Martu odposlouchává. To spolu se zradou zatčeného parašutisty z jiné skupiny způsobilo katastrofu. Šandera se při zatýkání postřelil a na následky zranění zemřel. Žižka, kterého zatkli, se dobrovolně vzdal života, když byl gestapem nucen vést zpravodajskou hru s Londýnem. Býčkovi se podařilo zmizet k partyzánům.
Skupinu „Barium“ vybavil zpravodajský odbor dvěma spojovacími soupravami.
1)      českým vysílačem Šimandl a přijímačem Mark V.
2)      vysílačem – přijímačem Mark V.
Šimandl byl samostatný telegrafní vysílač o výkonu 80W řízený krystalem a pracující v rozsahu 3 – 18 MHz. Určitou nevýhodou bylo napájení ze sítě 110/220 V.  
Mark V. byl samostatně laditelný vysílač – přijímač pracující v rozsahu 3-15MHz napájený ze sítě 110/220V.Vysílač telegrafní krystalem řízený o výkonu 25W. Přijímač plynule laditelný s výměnnými cívkami pro dvě pásma.
K 70. výročí vysazení skupiny Barium vydává radioklub OK1OHK diplom „Barium 70“.
Kromě připomenutí činů parašutistů a jejich spolupracovníků si klade za cíl propagaci amatérského vysílání i jednoduchými prostředky a telegrafií.

Podmínky diplomu Barium 70

·         Do diplomu jsou platná spojení navázaná od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2019
            Bodování pro žadatele z OK:
QSO se stanicí pracující z okresů: FHB, FHK, FJI, FNA, FPA, FRK, FSE, FSV,FTR, FOU – 1bod
QSO se stanicí OK1TAM, OK1SCJ, OK2PBL – 1 bod
QSO se stanicí z Velké Británie (včetně GD, GI, GM, GU, GW) – 2 body
QSO se stanicí OK7OBA                    – 3 body
QSO se stanicí OK7BAR                    – 3 body
QSO se stanicí OK6BAR                    – 3 body
QSO se stanicí OK2BAR                    – 3 body
  • Bodování pro žadatele mimo OK:
QSO s libovolnou OK stanicí             – 2 body
QSO se stanicí OK7OBA                    – 3 body
QSO se stanicí OK7BAR                    – 3 body
QSO se stanicí OK6BAR                    – 3 body
QSO se stanicí OK2BAR                    – 3 body
Pro CW QSO se počet bodů za spojení násobí dvěma.
  • V jednom dni je možno s jednou stanicí navázat max. 1 QSO na jednom pásmu a jedním druhem provozu
  • Do diplomu lze započítat spojení ze závodů, neplatí však spojení přes převaděče.
  • Pro získání diplomu je třeba alespoň 70 bodů. U žadatelů mladších 18 let alespoň 35 bodů
  • Za stejných podmínek mohou diplom získat i posluchači.
  • Žádost o diplom musí obsahovat výpis z deníku a čestné prohlášení o dodržení podmínek diplomu a povolovacích podmínkách dané země.
  • Cena diplomu pro OK, OM je 200,- Kč, mimo OK, OM 10 € nebo 10 $ 
  • Elektronický diplom je vydáván zdarma 
Diplomový manažerVojtěch Horák, OK1ZHV
mail + telok1zhv(at)email.cz, +420 495 514 531-3
adresa: Vojtěch Horák, DDM, Rautenkrancova 1241, 500 03, Hradec Králové 

Žádné komentáře: