Vánoční závod 2015, OK1ZHS

Dnes jsem z Pardubic rozdal pár bodů v druhé etapě Vánočního závodu. Pásmo bylo vcelku bez rušení, nicméně krom několika OM a jednoho SP jsem žádné delší stanice neslyšel.

Valid QSOs: 37
Sum of dist.: 3647 km
QRB/QSO: 98
ODX: OM5CC from JN98 at 303 km

RIG: 20W at rest of 1WL Yagi
QTH: Pardubice, JO70VA, 220 m asl., 25 m agl. 

Aurora 20.12. 2015

Dnes jsem po 9 měsicích zastihl použitelnou auroru. V Pardubicích už nemám PA, takže jsem stanice dráždil jen s cca 20W na staré 1WL Yagi. Prvního slyším DK2OY z JO44, který občas hýbe s-metrem. Po chvíli se na něj dovolávám a dále nacházím Kjella SM7GVF z JO77, ten burácí až 59A. Po šňůře UA stanic se mi daří prorazit. Naposledy jsem z Pardubic pracoval via AU v roce 2005.
Hrd: DH8BQA, OZ1BUR, OZ1BEF, LY2LE, OZ1FDH, SP2QBQ ...

RIG: 20W at rest of 1WL Yagi
QTH: Pardubice, JO70VA, 220 m asl., 25 m agl.


 DK2OY via AU
Pro rychlou úpravu videí se mi osvědčil tento online converter: http://video.online-convert.com/

RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA
RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA
Školu nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍN JE VE DNECH 16. 4. 2015, nástup do 1730 hodin, do 21. 4. 2015,
složení zkoušek a oběd.
Přednášky budou denně od pátku do pondělí od 800 do 1600 hodin.
V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici.
V úterý od 900 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ.
Přednášet budou:
·  předpisy a provoz: Vráťa OK1KT
·  technika: Vašek OK1MWA
·  antény a šíření: Václav OK1VD
·  praktický provoz na stanici: Ivan OK1MOW, operátoři OK1OHK
Všichni lektoři Vám jistě rádi zodpoví jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.
Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.
Poplatek za kurz je stanoven:
·  poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK                           480,- Kč
·  poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let               620,- Kč
·  poplatek účastníka                                                           920,- Kč
Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.
Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM.
Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 420,- Kč/ 1 den.
Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz/cz/
Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.
Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.
Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.
Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.
Kontaktní osoby:
·Vedoucí RŠ: Ivan Kohout, OK1MOW, 606 427 608, e-mail: ok1mow at centrum.cz
·Organizační záležitosti: Vojtěch Horák, OK1ZHV, 777 758 440, e-mail: v.horak at barak.cz, ok1zhv at email.cz
Sledujte naše stránky, další informace budou průběžně doplňovány. http://ok1ohk.barak.cz/?kurz
Minimální počet účastníku školy je 15 osob. Na zkoušky je počet účastníků max. 30. Zájemci, kteří se nezúčastní kurzu a zúčastní se pouze zkoušek, uhradí 300,- Kč pořadateli.

Přihlášky budou k dispozici na stránkách radioklubu OK1OHK koncem ledna 2016.

41. Radioamatérské setkání Tatry 2015, Poprad

V Tatrách jsme nemohli chybět ani letos. V pátek 20.11. vyrážíme z Pardubic do OM ve složení: Saša 1RS, Ondra 1CDJ, já 1ZHS a Zdeněk 3BAZ. Jirka 2LOL měl bohužel pracovní povinnosti, tak letos nejel. Do auta zakupujeme něco ostřejšího, tudíž nám cesta pěkne ubíhá. Do Popradu přijíždíme v době, kdy je večeře v plném proudu a vítáme se s dalšími členy naší "pardubické" sekce: Janou (YL 1CDK), Bobem 1CDK, Mischell (YL 1ELA), Martinem 1ELA a Ivanem 1TPW, který v Tatrách volně navázal na pracovní cestu.
Po večeři se část týmu přesunuje do hotelového baru, kde je standardně mizerná obshluha a hnusné pivo. Zdenda si navíc pohrává s myšlenkou, že by se něčím dorazil. Nicméně číšník nás navštívil jen jednou a poté se již neukázal. Se Zdeňkem se přesouváme naproti do malé hospůdky. Zde jsme již vcelku spokojeni. Hospůdka bohužel o půlnoci zavírá a tak se jdeme dounavit do Satelu na diskotéku. 
Ráno mám trochu unavenou mysl, ale i tak stíhám snídani a vrhám se do víru burzy. Odpoledne probíhá velmi podobně jako v předchozích letech. Začínáme návštěvou místní vynikající cukrárny a končíme společenským večerem s tombolu. Náš stůl získal opět nemálé množství cen. Zdenda si liboval, jelikož vyhrál skládací 4 el. DK7ZB z Hamshopu a má konečně na co vysílat. Je zajímavé, že pokaždé, když někoho vezmu do Tater, tak vyhraje anténu. Příští rok si cestu se mnou zamluvila Saša. Stejně se ale asi svezeme s Ondrou :-)

 Společenský večer

Tropo podmínky od 2.12. 2015

Hepburn naznačoval, že by dnes mohly začít podmínky do F a s trochou štěstí i do EA. Kolem 13. jsem se na skok zastavil v klubu, ale nic jsem neslyšel. Po 17. to bylo již lepší a po několika pokusech loguji F8GGD z IN95, což je pro mě nový #. F8GGD produkoval několik hodin solidní stabilní signál. Pak prošel ještě F6GYH z JN27.

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT897
RIG 70cm: 80W at 8 el. DK7ZB, FT897
QTH: Prague 6 - Dejvice, OK1KUR, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.
 

A1 Contest 2015, OK1ZHS

Letos jsem měl na A1 více času než loni, ale přes noc se mi přece jen zůstavat nechtělo. V sobotu jsem rozdával body do cca 2230 a v neděli od 1100 do 1400.
Podmínky nebyly špatné, ale G stanice u mě neprocházely a na chatu nereagovaly. Potěšila 3 spojení nad 700km. 

Valid QSOs: 92
Sum of dist.: 24821 km
QRB/QSO: 269
ODX: YT4B from JN94 at 769 km

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT897
QTH: OK1KUR, Prague 6 - Dejvice, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.NAC 2m, listopad 2015

Podmínky byly během 2m NAC, po delší době, pěkné. LA se z Dejvic rozchodilo až v závěru závodu. LA1T mě bohužel nebral. Většina OZ hrála během závodu naprosto stabilně, což u mě nebývá obvyklé.
Ve středu ráno podmínky pokračovaly, ale na pásmu bylo pusto. Jen SM7GVF z JO77 hrál na 70cm 599. 
Hrd: LA1T JO59, SK6W JO78, SK6QA JO58. 

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT897
RIG 70cm: 80W at 8 el. DK7ZB, FT897
QTH: Prague 6 - Dejvice, OK1KUR, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.UHF Contest 2015, OK1KPA, REPORT 70cm

Dan 1TDO mi poslal deník, tak přikládám stručný report. Závodu se zúčastnili tito pánové: Dan OK1TDO, Béda OK1VDJ, Pavel OK1ADT, Jenda OK1BDT a Béda OK1DOZ. Myslím, že se jim povedl pěkný výsledek.

Pásmo 70cm

Valid QSOs: 320
Sum of dist.: 89212 km
QRB/QSO: 278
ODX: IK7UXU from JN81HE at 958 km 

RIG: 500 W at 2 x 27 el. Yagi
QTH: Spálava, 663 MASL, JN79USUHF Contest 2015, OK1ZHS

Zdeněk OK3BAZ a Jirka OK2LOL měli jiné povinnosti a tak tým OK1KUR se nedal dohromady. Chtěl jsem se stavit na Spálavě a jet s OK1KPA, ale pracovní povinnosti plán zhatily. Závodu jsem se zúčastnil jen pár hodin pod svojí značkou. Škoda jen, že do závodu nevydržely tropo podmínky, které bylo možné v týdnu využít pro pěkná DX spojení. 
Z dělaných stanic mě nejvíce potěšil UZ5DX z KN18, jelikož spojení s UR na 70cm se mi z Dejvic nikdy nepodařilo dokončit. 

Valid QSOs: 57
Sum of dist.: 12474 km
QRB/QSO: 219
ODX: UZ5DX from KN18JT at 625 km

RIG: 80W at 8 el.  DK7ZB, FT897
QTH:
OK1KUR, Prague 6 - Dejvice, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.
 


Tropo podmínky od 1.10. 2015

Ve čtvrtek jsem se na chvilku stavil na klubu. Podle Hepburna byly pěkné podmínky mezi YL, LY, UA3 a G. Pásmo ale zelo prázdnotou. Zkouším tradičního SM7GVF z JO77, který za běžných podmínek neprochází. Na 2m hraje velmi pěkně, dostávám 569, na 70cm se dost houpe, ale nakonec dostávám 439. Dále domlouvám SM7SJR z JO87 (nový #), na 2m jde s velkým QSB, nicméně za chvíli je v logu. Prolaďuji majáky, pěkně hraje alespoň OZ7IGY z JO55. V závěru večera ještě zkouším OZ3Z z JO45, dostávám 519. Za běžných podmínek nebývá slyšet.
V pátek ráno pouštím rádio, ale nikde nikdo. Ani není koho domluvit. Pak v práci vidím, jak OK dělají JO59. Večer bylo již v OK po podmínkách. 

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT897
RIG 70cm: 80W at 8 el. DK7ZB, FT897
QTH: Prague 6 - Dejvice, OK1KUR, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.


 

Na svatbě se zastavil i WP2B

Na červnové svatbě Saši 1RS a Ondry 1CDJ jsem v nestřežené chvíli vybalil svůj oblibený transceiver na 6m Mizuho MX-6S. Zrovna tou dobou pěkně chodil Karibik. Kolem 120 jsem slyšel, jak se vybavují 2 KP4-ky a někde kolem 50.100 hrál v pěkné síle WP2B z FK77 (QRB cca 7600 km). Ze srandy jej zkouším volat, ale samozřejmě o mně nemá tušení :-) Z Prahy ani z Pardubic jsem Virgin Islands nikdy ani nezaslechl.

 
 

VHF Contest 2015, OK1ZHS

Během závodu jsem jen několikrát proladil pásmo a rozdal body. Neuvěřitelně silný signál generovali 5P5T, hráli S9 podle s-metru.

Valid QSOs: 65
Sum of dist.: 13814 km
QRB/QSO: 212
ODX: E70A from JN94GG at 721 km

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT897
QTH: Prague 6 - Dejvice, OK1KUR, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.
Alpe Adria Contest 2015 OE/OL1P

V pátek okolo 17. hodiny vyrážíme z Pardubic do Boskovic ve složení Ondra 1CDJ, Jirka 2LOL a Já 1ZHS. V Boskovicích se, stejně jako loni, potkáváme se zbývající částí týmu, Mírou 2VZE a Liborem 6TW, lehce povečeříme a po krátkém posezení většina týmu uléhá do postelí.
V sobotu příbíráme do naší bandy Mírovu kamarádku Věrku, odrážíme směr OE a v odpoledních hodinách jsme již pod kopcem a balíme věci na výstup. Počasí je perfektní a během 2 hodin je většina operatérů na Karl Ludwig Hausu, cca 1800 m. n. m. Přespáváme v lageru, v neděli kol 6. ranní vstáváme a v 07:45 již stojí vysílací stan a pouštíme se do stavby 4x6 el. Yagi-Uda. Pracoviště je připravené před 9., Ondra s sebou vzal solidní tablet a bezdrátovou klávesnici, takže iluse plnohodnotného contestového pracoviště byla dokonalá. 


Závod rozjíždí Ondra a po chvíli přichází ODX PA2CHR z JO32, což nás těší. První hodina provozu je ještě vcelku výživná, pak ale počet stanic klesá, takže občas prolaďujeme. Během první hodiny nám bohužel odchází jedna Li-Po baterie. Na kopci je kolem 8 stupňů, což Libor 6TW řeší uzavřením se do spacáku. Při ruzných nutkáních nás prosí o rozepnutí :-) 
Boj o stanice je stále větší, na cw se daří SP2 z JO72 a pár delších DL. Aktivita z DL je bohužel dost nízká. Ke konci závodu Ondra pečlivě prolaďuje pásmo, už je méně rušení a nachází 3 I stanice QRB kolem 600 km, což nás těší. Výsledek je o 15 k bodů horší než loni. Nicméně loňský rok byl opravdu vyjímečný. Letos nám více než třetinu spojení zajistilo CW.

Konečná bilance 175 QSO, 42k bodů, ODX PA2CHR 832 km.
Předchozí ročníky: předchozí ročníky + 2008

Použité zařízení: 5W, R2CW, 4x6 el. DK7ZB, tablet s tučnákem, Li-Po akumulátory

 Nostalgická vzpomínka u "šópátka" v Keisebrunnu,
zleva: 1ZHS, 1CDJ, 2LOL, 2VZE, 6TW.
 Věrka.
 Výstup ke KLH.
 Příprava antén na vrcholu Heukuppe 2007 m asl., JN77UQ.
 Topoření 4x6 el.
 Čtyřče už stojí a počasí je ukázkové.
 Libor 6TW v pileupu.

Polní den 2015, OK1KPA, REPORT 70cm

Martin OK1ELA mi poslal deník ze závodu, tak přikládám stručný report. Letos kluci jeli bohužel jen 2m a 70cm. 
Klasické dvojče na 70cm nebylo k disposici, jelikož majitelé stodoly, kde jsou antény uskladněny, dorazili až v sobotu večer. Po letech opět dobře posloužila 21el. F9FT v robustním provedení made by Béda 1VDJ.

Pásmo 70cm

Valid QSOs: 215
Sum of dist.: 55742 km
QRB/QSO: 259
ODX: PE1RDP from JO21QK at 752 km 

Es na 2m 8.7. 2015

Dneska mi dorazila sms o Es do IT9, do 15 minut sedím u rádia, ale na pásmu je již pusto. Nicméně do 30 minut se to rozchodilo do EA5, na 298 burácí EA5GZY z IN90, což je pro mě nový # a také je to moje první Es spojení s YL :-) Zaslechl jsem ještě EA5NY a F6DRO.

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT897
QTH: Prague 6 - Dejvice, OK1KUR, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl. Antibiotický Polní den 2015, OK1ZHS

V roce 2004 jsem se Polního dne nezúčastnil kvůli střevním potížím, letos jsem v pátek před PD vyfasoval antibiotika. Na Spálavě u OK1KPA, pro nízkou účast, postavili jen 2m a 70cm.
Rádio zapínám v sobotu večer a zkouším několik skedů. Pěkně prochází E70A, ale ani PA vybuzený na 100W pro spojení bohužel nestačil. V radioklubu mám přes 30°C, vařím si čaje, klimatisaci nepouštím a užívám si prohřáté dutiny :-) Večer se pro mě stavuje Zdeněk OK3BAZ, který se vrátil z cesty po F, 3A, T7 a I. 
V neděli dopoledne znovu zkouším E70A a to už neslyším ani pípnutí. Rozdávám body stanicím, co slyším a občas domluvím něco delšího. Ke konci závodu přepínám na 2m a zde stíhám 20 spojení. Podmínky mně připadly podprůměrné. 


Pásmo 70cm

Valid QSOs: 41
Sum of dist.: 6925 km
QRB/QSO: 168
ODX: HA6W from KN08FB at 498 km

RIG: 70W at 8 el.  DK7ZB, FT897
QTH:
OK1KUR, Prague 6 - Dejvice, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl.


Es na 2m 25.6. 2015

Po 2 letech jsem chytl použitelnou Es, do UA a UR to chodilo cca půl hodiny. Stihl jsem 2 spojení: UA3WM z KO72 a UR5LX z KO70. Potěšil alespoň 1 nový čtverec, UR5LX mám již dělaného přes AU i MS. Hrd RN3QR, RA3POV, UR3EE.

RIG 2m: 90W at 5 el. DK7ZB, FT897
QTH: Prague 6 - Dejvice, OK1KUR, JO70EC, 220 m asl., 30 m agl. 


Memoriál OM3AU 2015, OK1ZHS

Tento víkend trávím po čase opět v Nové Vsi. Závodu jsem se zúčastnil jen cca 3.5 hodiny z louky pod Táborem, která měla výhled do OM, HA, S5 atp. Přenosný stožár zapomenutý v Praze nahradily dvě plastové vodovodní trubky. Jel jsem jen z 12 Ah gelovky povětšinou na plný výkon do 2 el. DK7ZB.
Stanice měly velmi pěkné signály a na většinu z nich se dovolávám bez větších problémů. Jen ODX 9A1N z JN85 chvíli potrápil.

Pásmo 2m

Valid QSOs: 36
Sum of dist.: 10760 km
QRB/QSO: 298
ODX: 9A1N from JN85LI at 587 km

RIG: 2m: TR-751A, 25W at 2 el. DK7ZB
QTH: 
JO70QM.
1x9A, 10xHA, 15xOK, 4xOM, 3xS5, 3xSP

 Trochu netradiční využití dětské autosedačky :-)
Výhled směr HA, S5, 9A ...

2. Subreg. 2015, OK1ZHS, REPORT 2m

Uplynulý víkend jsem trávil s rodinou v Pardubicích. 
Rádio zapínám vždy jen na chvilku Pásmo u mě vcelku zeje prázdnotou a na řadu stanic se špatně dovolává, i když u mě hýbají s-metrem. Potěšil HA6W z KN08FB, který  pěkně prošel na CW.

Valid QSOs: 41
Sum of dist.: 5772 km
QRB/QSO: 140
ODX: HA6W from KN08FB at 404 km

RIG: 20W at rest of 1WL Yagi
QTH: Pardubice, JO70VA, 220 m asl., 25 m agl.