1. subreg. 2010, OK1KPA, REPORT 70cm

Závod na 70cm rozjel Ivan TPW, po půl noci ho vystřídal Dan TDO, který u rádia, po Ivanově ranním odjezdu, setrval až do konce závodu. Pokud zavzpomínám, tak loni to chodilo na 70cm v 1. subregionálu o něco lépe, navíc letos díky blízkosti antén docházelo k vzájemnému rušení mezi 23 a 70cm.
Celkem 143 spojení a 34297 bodů.

1. subreg. 2010, OK1KPA, REPORT 23 a 13cm

Na závod vyrážíme ve složení Dan 1TDO, Béda 1VDJ, Ivan 1TPW, Pavel 1ADT a já 1ZHS. Dan s Bédou navštívili kótu již ve středu před závodem a zjistili, že cesta z vesnice na vrcholek kopce je opravdu neprůjezdná a díky 30-40cm vrstvě umrzlého sněhu nejde ani protáhnout. Protažení cesty se tedy nekonalo, tudíž jsme od našich vozidel museli po svých vybaveni saněmi pro odvoz PA a rádií.
Po odvozu všech nezbytných věcí nutných pro vysílání a vůbec příjemné bytí na kopci přemýšlíme, která pásma postavit. Pásma 70cm a 2m jsou bez diskusí, u 23 a 13cm se rozhodujeme, zda stavět parabolu či ne. Protože to jsou moje srdeční pásma, přimlouvám se za parabolu, ta vzápětí stojí na poloviční versi našeho contestového stožáru podobně jako yagi na 70cm.
Stavba stožárů byla vcelku vtipnou záležitostí, jelikož 40cm promrzlého sněhu se jen těžko odhrabuje a tak byly všechny stožáry posazeny přímo na tuto sněhovou nadílku.
Stožáry již stojí a Dan se s naší pomocí pouští do kompletace jednotlivých pracovišť. Je opravdu znát, že koncové stupně nemají rádi teplotu -10°C, což se projevuje u 23cm tím, že odmítá naběhnout jeden ze spínaných zdrojů. Po vyhřátí přímotopem zdroj nabíhá a nám padá kámen ze srdce.
Díky těmto peripetiím rozjíždíme závod na 23 a13cm s asi hodinovým zpožděním s tím, že rotátor odmítá kalibraci a ukazuje si azimut jaký se mu zrovna zamane. S pomocí Bédy vše řešíme během 15 minut a rotátor už funguje v rámci možností správně. K rádiu na pár prvních spojení usedá Pavel 1ADT a pak vyráží domů.
Spojení nepřibývají jako v ostatních subregionálních závodech, ale zase je čas na delší skedy. Jako první se daří udělat standardní I4LCK/4 a IZ4BEH z JN54. Prochází velmi pěkně oproti UHF 09, kdy byly podmínky pod psa.
ODX závodu na 23cm je PA6NL z JO21, který měl pěkný stabilní signál. Podmínky na 23cm nebyly špatné krom směru HA a S5. Celkem 62 QSO, 18871 bodů.
Spojení ze 13cm byly vesměs skedy z 23cm. ODXem je DL3YCW z JO42. Celkem 17 QSO, 3749 bodů.

PÁSMO 23cm

Platna QSO : 62
Soucet bodu: 18 871

ODX : PA6NL v JO21BX na 849 km


PÁSMO 13cm

Platna QSO : 17
Soucet bodu: 3749

ODX : DL3YCW v JO42HA na 556 kmQRP contest pohledem hradecké části PRDCE

Přes maximální přípravu a dokonalou logistiku, se náš tým ráno v den konání contestu rozpadl. Přesto jsme vyrazili. Bohužel ne na plánovanou kótu, ale na Chlum JO70UG. Neměli jsme odvahu testovat schopnosti Pragy V3S v hlubokém sněhu na Vyhnanicích.
I v omezeném počtu účastníků se nám podařilo postavit pracoviště. O naší snaze být na čerstvém vzduchu a nejen vysílat, hovoří níže uvedené fotografie. Kdo by nás považoval za změkčilé, tak se mýlí, protože bojovat s nákladním autem se závějemi je mnohem náročnější než dojet na kótu na běžkách. A to nehovořím o našich pocitech při jízdě zpět do HK se zamrzlými brzdami.