TV ESka na druhém kanálu

Jelikož jsem se v úterý 22.7. okolo šesté hodiny ranní ještě nedokázal přinutit k žádné pracovní činnosti, a zbytek rodinky ještě spinkal spánkem spravedlivých, tak jsem zapnul rádio. A opět jsem uslyšel qrm typické pro obrazovou modulaci na 50MHz. Na prvním kanále byl první program ruské státní televize.

spektrum zleva: nosná obrazu 2.kanálu, barvonosné pro secam, nosná zvuku a pět FM stanic

Před pár dny jsem na stožár přidal anténu na 70 MHz. Po připojení mého nového miláčka na měrný televizor, bylo na spektru pásma OIRT vidět několik zajímavých stanic. Po důkladném prozkoumání jsem zjistil, že hovoří v ruském nebo možná ukrajinském jazyce.
Více mě zaujali signály pod pásmem býalého rozhlasového rozsahu, kdysi i u nás používaného.
Šlo o signály vysílačů druhého kanálu východní normy. Záměrně píši signály, neboť programů se během asi dvaceti minut vysřídalo několik, a to pro mě známých i zcela neznámých.

Nejsilnějším programem byl první ukrajinský program 1+1 a několik dalších programů s titulky v azbuce.
ukrajinský 1+1 v secamu


v PALu jakýsi druhý program


program v PALu s logem MUZ ovšem psáno MY3

stanice s elipsou v logu či snad písmenem O

Ve slabé chvilce sporadické vrstvy jsem zahlédl i program TV NOVA, dle azimutu pravděpodobně cca 40 km vzdálený převaděč Dolní Čermná. Na třetím kanále jsem žádný televizní signál nezahlédl.


Když jsem se po čase hraní podíval na postel, měl jsem v ní již nájemníka, dcerami dozdobeného kindervejci. A tak mi nezbylo nic jiného, než se zapojit do pracovního procesu na zkrášlování chaloupky.

Žádné komentáře: