Mistrovství České republiky - Soutěže dětí a mládeže v radioelektroniceDům dětí a mládeže v Hradci Králové
a
Český radioklub Praha z. s.

     PROPOZICE

Mistrovství České republiky
Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice

HRADEC KRÁLOVÉ
2. - 4. června 2017
Vyhlašovatelé:
Český radioklub

Garant soutěže:
Český radioklub

Pořadatel:
Dům dětí a mládeže v Hradci Králové
Radioklub OK1 OHK Hradec Králové

Organizační štáb:
Vojtěch Horák, OK1ZHV             ředitel soutěže
Vladislav Zubr, OK1IVZ               tajemník soutěže
Jaroslav Winkler, OK1AOU         hlavní rozhodčí
Radek Dostál, OK2PXW               rozhodčí
Jiří Bahounek, OK2PBL                rozhodčí
Svatoslav Bednář, OK1TAM        rozhodčí
Jaroslav Schürrer   OK1SCJ         rozhodčí
Ondřej Koloničný, OK1CDJ         rozhodčí
Petr Michalík                                 rozhodčí
Jaromír Šikl, OK1MJS                  technické zajištění
František Chytráček, OK1XFC     technické zajištění
Martin Struna OK1FMS                 technické zajištění

Kategorie:
Ž1    mladší žáci             do 12 let
Ž2    starší žáci               13 - 16 let
M    mládež                    17 - 19 let
Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození.


Nominace:
Soutěžící jsou nominováni na základě výsledků oblastních kol soutěže. Do Mistrovství republiky postupují soutěžící, kteří se umístili na prvním místě v každé kategorii. Doprovod oblastního družstva tvoří jedna dospělá osoba, která zodpovídá za soutěžící svého družstva po celou dobu mistrovství včetně dopravy.

Pravidla:
Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice. Pravidla a metodické pokyny, vydané Českým radioklubem platných od 1. ledna 2010.

Soutěžní disciplíny:
1. Soutěžní výrobek (stavba zadaného výrobku).
2. Teoretické znalosti (odborný test).
3. Dovezený výrobek.

Pojištění:
Účastníci nejsou pojištěni žádnou hromadnou úrazovou pojistkou.

Refundace:
Refundace mezd nebude poskytnuta.

Ceny:
První tři soutěžící v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu.

Ubytování a stravování:
SPŠ, SOŠ A SOU, Hradební 1029, Hradec Králové, 500 03. Stravování začíná v pátek 2. června 2017 večeří a končí v neděli 
4. června 2017 snídaní (nebo v sobotu večeří pro družstva, která odjíždějí v sobotu a uvedou tuto skutečnost na přihlášce).Vybavení soutěžících:
přezůvky
psací potřeby
pracovní nástroje (páječka, cín, kleště, měřící přístroj
a další dle uvážení)
průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

Cestovné:
Cestovné bude soutěžícím a vedoucím družstev proplaceno na místě na základě předložení jízdenky. Použije-li účastník k cestě osobní automobil, bude uhrazeno jízdné ve výši hromadné dopravy pouze řidiči.

Doprava na místo soutěže:
Od hlavního nádraží ČD trolejbusem č. 2, výstup na zastávce Zimní stadion (od nádraží 6. zastávka). Odtud přejdete silnici a přes parčík dojdete k DDM - cca 200 m.

Přihlášky a informace:
Dům dětí a mládeže
Vojtěch Horák
Rautenkrancova 1241
500 03 Hradec Králové

( 495 514 531 - 3
mobil: 777 758 440
fax: 495 511 208
e-mail: v.horak@barak.cz

Přihlášky zasílejte do 10 května 2017.

Časový program:
Pátek 2. června 2017
do 15.00          příjezd do DDM
15.00 - 16.00 prezentace, odevzdání domácího výrobku
16.30               ubytování
17.30 – 18.30  odborný test
18.30 – 19.30  večeře
20.00               Slavnostní zahájení
20.30               zasedání komise rozhodčích

Sobota 3. června 2017
7.30                 budíček
8.00 - 8.45      snídaně
9.00 - 13.00    stavba soutěžního výrobku
13.00 - 14.00 oběd
14.00 - 17.00 doprovodný program
17.30               Slavnostní vyhlášení výsledků
18.30 - 19.00 večeře
19.15               odjezd - volno

Neděle 4. června 2017
7.30                 budíček
8.00 - 8.45      snídaně
9.00 - 12.00    odjezd domůŽádné komentáře: