Eska na jihozápad Evropy z 2.6. u OK1ADT

Letos jsem se mikrovlnného závodu neúčastnil, tedy krom asi deseti QSO od krbu, neboť jsem si opatřil nechtěný suvenýr v podobě jakéhos moribundusu. S ohledem na deštivé počasí jsem učinil dobře a zůstal doma.  

V neděli při odpoledním klidu sleduji dění pásmech. Dopoledne se daří několik spojení do Dánska a Pobaltí na 2m. Také děláme spojení s SV/OK2ZAW v pásmu 10m. Konstatujem, že na 4m je trochu živo, a vtom vypuká sporadika na 2m. 

FT8 z neděle

Ponejprv provozem FT8, poté několik spojení SSB, avšak po chvíli se dostavuje hlasová indisposice, tak se posléze vracím na digital.


SSB spojení


ODX FT8: CT1DIZ 2355km

ODX SSB: EB5HRX 1745km


 QSO via Es: FT8 15, SSB 5

RIG: IC-9700, 100 W  
ANT: 4x 30 el. DUALBAND  
QTH: JO80AC, 325 m asl., 12 m agl.

Žádné komentáře: