RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA DUBEN 2011Školu nebo chcete - li kurz operátorů organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník. Přednášky budou denně v pátek, sobotu, neděli a pondělí od 800 do 1700 hodin. V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici. V úterý od 800 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ. Předběžný termín je určen na 15. 4. - 19. 4. 2011. Je to od pátku do úterý, 19. 4. budou zkoušky. Ubytování a večeře je pro zájemce zajištěna již na čtvrtek 14. 4. 2011.
Zkoušek dne 19. 4. 2011 se mohou zúčastnit všichni zájemci. To znamená i Ti, kteří se nezúčastnili kurzu. Je nutné tuto skutečnost sdělit organizátorům. ZKOUŠKY SE USKUTEČNÍ DNE 19. 4. 2011 OD 9,00 HODIN NA STŘÍBRNÉM RYBNÍCE V HRADCI KRÁLOVÉ. Doprava na Stříbrný rybník MHD od nádraží ČD autobusem č. 17. Z terminálu hromadné dopravy odjíždí spoj o cca 1 minutu dříve.
Přednášet budou:

o předpisy a provoz: Vráťa OK1KT
o technika: Vašek OK1MWA
o antény a šíření: Václav OK1VD.
o praktický provoz na stanici: Ivan OK1MOW, operátoři OK1OHK

Všichni lektoři Vám jistě rádi odpovědí na jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m), tak na VKV (2m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.
Pro přípravu na zkoušky můžete použít program sestavený Jardou OK1DUO pro kategorii A a N, od data vzniku programu proběhlo několik změn v legislativě, hláskovací tabulce apod., které nejsou v programu opraveny.
Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.

Poplatek za kurz je stanoven na :
poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK - 450,- Kč
poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 60 let - 600,- Kč
poplatek účastníka - 850,- Kč

Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace (viz výše - počet účastníků).
Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM. Tím, že pořádáme kurz vcelku kolem jednoho víkendu, vyhovíme požadavkům zájemců. Je to však na úkor toho, že se přednášky budou konat (po přestávce na oběd) do pozdějších odpoledních hodin.
Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 390,- Kč/ 1 den. Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz/cz/
Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.
Zájemci budou mít možnost složit nepovinnou zkoušku z telegrafie. Vyplněním a odesláním jednoduchého formuláře se přihlásíte. Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.
Organizátoři kurzu se zavazují, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.
Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.

Kontaktní osoby:
o Vedoucí RŠ: Ivan Kohout, OK1MOW, 606 427 608, e-mail: ok1mow at centrum.cz
o Organizační záležitosti: Vojtěch Horák, OK1ZHV, 777 758 440, e-mail: v.horak at barak.cz, ok1zhv at email.cz

Sledujte naše stránky další informace budou průběžně doplňovány na http://ok1ohk.barak.cz/?kurz

Žádné komentáře: