DEN SPOJOVACÍHO VOJSKA II.Dne 30. října 2007 oslaví spojovací vojsko AČR 90. výročí svého vzniku. K této příležitosti uspořádalo Vojenské technické muzeum Lešany Den spojovacího vojska. Akce se konala dne 30. září 2007 ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech u Týnce nad Sázavou. AČR předvedla vše, co se týká nejen novodobé spojovací techniky, ale i historickou techniku. Bylo možné shlédnout nejen statické, ale i dynamické ukázky. Mimo kouřových signálů, poštovních holubů, indiánských poslů a dalších, byly předvedeny ukázky nejmodernější digitální komunikace a datových přenosů. K této příležitosti byla slavnostně otevřena stálá expozice spojovacího vojska.

Proč se na DDM objevuje povídání o této události? Spojením se zabývá i jeden z mnoha zájmových útvarů Domu dětí a mládeže – Radioklub OK1OHK. Radioklub OK1OHK přijal žádost Českého radioklubu Praha o pomoc při zajištění nejen akce v Lešanech, ale zabezpečení doprovodného programu. Tím je aktivace volacího znaku OL90SV. Zasvěcení jistě poznali, že se jedná o kryptogram „90 let Spojovacího Vojska“. OL je označení české rádioamatérské stanice. Stanice byla aktivována dne 15.září a její provoz bude ukončen dne 15.října 2007. Za spojení s touto stanicí jsou vydávány příležitostné QSL lístky. Tyto lístky jsou potvrzení o vzájemném spojení nejen s touto radiostanicí, ale i mezi libovolnými radioamatéry celého světa. Radiostanice s volacím znakem OL90SV vysílá z prostor DDM pod znakem OL90SV/P ( /P znamená, že stanice pracuje mimo své stálé-povolené pracoviště). Ve dnech 29.září až 30.září vysílala z Lešan pod značkou OL90SV, to znamená, že členové radioklubu OK1OHK se oslav osobně zúčastnili a podíleli se na zabezpečení ukázky navázaní spojení v amatérských podmínkách. Jak OK1OHK reprezentoval Dům dětí a mládeže a sebe nemůžeme hodnotit. Část oslav se nám povedla, protože v muzeu v Lešanech byl radioklub hodnocen výtečně, další záleží jen na radioamatérech. Musí udržet v provozu značku OL90SV do 15.října, potom musí vyplnit potvrzení o spojení (QSL lístky) a ty odeslat jednotlivým radioamatérům. Potom si budou moci členové radioklubu říci „HOTOVO“, zatím vše zvládají.

Po dobu vysílání navázali operátoři 665 spojení všemi druhy provozu se 32 zeměmi. O tento výkon se zasloužili operátoři Pepa OK1ES, Martin OK1FMS, Vojta OK1ZHV a Petr OK1- 36157, poslední tři jsou členy radioklubu OK1OHK Domu dětí a mládeže Hradec Králové.

Jen tak pro vaši informaci, Dne spojovacího vojska se účastnilo 8 000 diváků.

Žádné komentáře: