Porovnání výsledků jednotlivých AAC

Při cestě z Raxu domů tuším Míra 2VZE nadhodil do pléna návrh, zda by někdo nevypracoval srovnání všech Alpe Adria Contestů, které jsme z Heukuppe odjeli. Důraz byl myslím kladen na počty stanic z jednotlivých zemí... Níže jsou uvedeny histogramy za jednotlivé roky 2008, 2009 a 2010 spolu s počtem spojení, body za spojení a chybovostí. Údaje nejsou o chybovost kráceny.

AAC 2008
AAC 2009

AAC 2010

Data v průběhu let ovlivnilo několik faktorů. V roce 2009 zejména nové antény a perfektní počasí, v roce 2010 velmi špatné počasí, zvýšená aktivita OM stanic díky OM contestu apod.

Žádné komentáře: